• BV. Architektenhaus in Ganderkesee

    BV. Architektenhaus in Ganderkesee

  • BV. in Krakau (Polen), ausgeführt mit Feldhaus Klinker

  • BV. in Potsdam, ausgeführt mit Feldhaus Klinker

  • Seniorenwohnanlage Adewacht

    BV. Seniorenwohnanlage Adewacht in Edewecht

  • BV. Architektenhaus Vechta

    BV. Architektenhaus Vechta