• BV. Jagdschloss in Elsfelth

    BV. Jagdschloss in Elsfelth

  • BV. Jahn Carrie in Osnabrück

  • BV. in Potsdam, ausgeführt mit Feldhaus Klinker

  • BV. Architektenhaus Vechta

    BV. Architektenhaus Vechta

  • BV. in Krakau (Polen), ausgeführt mit Feldhaus Klinker